De Leergeldvriendelijke school

Created with Sketch.

Op 1 juni, de dag van Stichting Leergeld, vragen we aandacht voor scholen die Leergeld een duidelijke plek geven. Scholen ontvangen hierover een brief waarin criteria staan om “Leergeldvriendelijke school” te heten. Dit gaat om zaken als een vermelding op de website en het aanbieden van folders aan ouders. Als scholen aan alle criteria voldoen, ontvangen ze hiervoor een certificaat.

Sinds enkele jaren is er een landelijke Leergelddag om het werk van de landelijke stichting en alle plaatselijke stichtingen onder de aandacht te brengen. Vorig jaar op 1 juni is er in de regio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden met een fietstocht met de burgemeesters op een ludieke wijze geld opgehaald voor kledingvouchers. De burgemeesters ontvingen al fietsend ook informatie over het werk van Leergeld. Dit jaar zal er een persbericht komen over de eerste Leergeldvriendelijke scholen in onze regio. We houden nu nog stil om welke scholen dat gaat.