#Hier-met-je-rekening!

Created with Sketch.

#Hier-met-je-rekening!

Inmiddels is het schoolseizoen en het contributie seizoen weer gestart en zijn de kinderen zachtjes weer gewend aan het dagelijkse ritme. Sommige kinderen keken hier enorm naar uit en andere zagen meer op tegen een nieuwe seizoenstart. Ditzelfde geldt ook voor de ouders, die soms maar graag wat zien dat de kinderen weer naar school gaan en fijn kunnen sporten, dansen of muziek maken. Toch zijn er ook ouders die er enorm tegen op zien, omdat zij weten de nieuwe start van een seizoen ook kosten met zich meebrengt. Ondanks dat er in onze regio veel ouders bekend zijn met stichting Leergeld, is er toch ook een groep die nog niet of onvoldoende van het bestaan weten. Via verschillende kanalen probeert Leergeld het werkt dat zij verricht onder de doelgroep bekend te maken. Ook ouders die wel bekend met Leergeld zijn, moeten blijvend geattendeerd worden op het bestaan, mede ook omdat er soms weleens iets in het aanbod van Leergeld veranderd. Blijvend streven wij er als stichting naar om alle kinderen in deze regio mee te laten doen, dat betekent dat wij blijvend moeten communiceren, omdat het gevolg kan zijn dat we als stichting uit beeld raken.

Daarom nu de oproep: #-Hier-met-je-rekening! De rekeningen van school en/of de sportvereniging komen nu of die zijn net binnen. Door ouders nu te attenderen voorkomen we uitsluiting of vervelende situaties over een aantal weken/maanden, omdat de scholen en/of vereniging een vordering uit handen geven of een kind aanspreekt op de training waar het geld blijft. Om deze reden vragen wij ouders nu de rekening per direct in te sturen! Kunnen ouders er dan oprekenen dat Leergeld deze betaald? Voor ouders die bij Leergeld bekend staan en waarvan vastgesteld is dat zij in aanmerking komen, ja! Ouders die niet bekend zijn bij Leergeld stromen in, in onze standaard aanmeldprocedure. Het verzoek aan deze ouders is om zich zelf via de website van Leergeld (www.leergeldav.nl) aan te melden. Ouders die toch eerst liever lezen wat gebruikt maken van Leergeld in houdt, die verwijzen wij naar de button “Ouders” op onze website, waar veel informatie te vinden is over wat je allemaal van Leergeld kunt verwachten.