Hoe werkt Leergeld

Created with Sketch.

aanvragen bij Leergeld

Elk nieuw gezin krijgt na een aanmelding als eerste een intakegesprek met een Leergeld medewerker, wij vinden dit enorm belangrijk! In dit gesprek kunnen wij helder voor ogen krijgen waarin Leergeld u kan ondersteunen. Ook nemen wij de tijd in dit gesprek om uit te leggen wat u van Leergeld kunt verwachten en wat wij van u nodig hebben om voor Leergeld in aanmerking te komen.

1

AANVRAGEN

Wanneer u als ouder voor kosten komt te staan, omdat uw kind graag wil deelnemen aan een sport of de school brengt kosten bij u inrekening, dan zijn deze kosten heel eenvoudig bij Leergeld aan te vragen. U kunt via onze website, per post of per emial een factuur of kwitantie indienen met vermelding van uw gezinskenmerk. Wij attenderen u erop dat u er verstandig aan doet eerst bij Leergeld de activiteit aan te vragen alvorens u kosten maakt of uw kind lid maakt, dit voorkomt telleurstelling.  

2

BEHANDELING

Op kantoor wordt na ontvangst van een factuur of kwitantie gekeken of uw inkomen is goedgekeurd. Als dit het geval is kijken wij of de activteit past in onze doelstelling en of uw kind nog voldoende budget heeft bij Leergeld om de activiteit van kunnen te betalen. Voor elk kind stellen wij een budget per jaar beschikbaar om alle kosten vanuit te betalen, de hoogte van dit budget is afhankelijk van de leeftijd van het kind. In sommige gevallen  wordt er alleen een tegemoetkoming verstrekt of bedrag beschikbaar gesteld. 

3

UITWERKING

Voor elke aanvraag die u doet krijgt u een bevestiging of deze wordt toegekend of afgewezen. In de beoordelingsbevestiging staat ook hoe de aanvraag verder wordt verwerkt of wat u zelf dient te doen om de aanvraag afgehandeld te krijgen. Leergeld betaalt in principe de kosten rechtstreeks uit aan een school, vereniging of winkel. In sommige gevallen worden de materialen door Leergeld aan u in natura verstrekt of u ontvangt een tegoedbon voor de aanschaf van de benodigdheden.  

Lees ook!

Welke kosten worden door Leergeld vergoed?
Kom ik in aanmerking voor Leergeld?
Hoe neem ik deel aan Leergeld projecten?