Leergeld biedt meer kinderen hulp in 2020

Created with Sketch.

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden – Niet eerder werden er zoveel kinderen bij Leergeld geholpen in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Alhoewel de grootste groei van het aantal kinderen te wijten was aan de nieuwe gemeente die per 1 januari 2020 aan de regio werd toegevoegd, zag coördinator Bob van de Burgt ook veel nieuwe kinderen komen aan het loket van Leergeld in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden. In 2020 werden er 1.991 kinderen geholpen en dat waren er ruim 300 meer dan in 2019.

Volgens Van de Burgt was de start van het afgelopen jaar al anders, omdat bij de stichting werd geconstateerd dat er veel aanvragers uitstroomden. In januari bleek er een grote groep ouders te zijn die niet meer bij Leergeld konden aankloppen, omdat zij in het tweede gedeelte van 2019 werk hadden gevonden en meer verdienden dan de “Leergeldnorm”. Toch was dit voor veel ouders maar tijdelijk. Later in het jaar zag Leergeld dezelfde groep terugkeren, omdat veel arbeidsovereenkomsten niet verlengd werden.

Toen de pandemie eind februari uitbrak, had dit veel invloed op het werk van Leergeld. Vanwege de veiligheid voor de vrijwilligers van Leergeld werd direct besloten om de aanvragers niet meer thuis te bezoeken. Hier moest Leergeld noodgedwongen een principe naast zich neerleggen en afstand nemen van de huisbezoeken wat Leergeld zo bijzonder maakt. Goede voorlichting aan ouders, het signaleren van andere maatschappelijke problemen en het goed afstemmen van de aanvragen, kregen een andere vorm. Naast de nieuwe werkwijze zag Leergeld in het tweede kwartaal het aantal aanvragen behoorlijk afnemen. Dat was op zich logisch omdat veel activiteiten niet meer doorgingen of niet meer mogelijk waren. Er kon niet meer gesport worden, schoolreisjes en kampen werden afgelast.

Toch was het niet stil bij Leergeld, want er kwam een run op systemen om thuis te leren. Door de  digitale lessen kwamen veel ouders in de problemen, omdat zij veelal thuis niet beschikten over een device of er één hadden staan die onvoldoende bleek te zijn om thuis op te kunnen werken. Dit zorgde ervoor dat in een kwartaal  bijna twee keer zoveel toekenningen waren voor een laptop of tablet dan normaal in een heel jaar. Vergeleken met andere regio’s lag het aantal toekenningen procentueel lager. Van de Burgt legt uit dat in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden al reeds mogelijkheden waren om kinderen te voorzien van een goed systeem. Jaarlijks (2019:  299 en 2018: 295) kregen al verschillende kinderen een computer om thuis het huiswerk te kunnen maken. Dit zorgde ervoor dat na de uitbraak van de pandemie wel meer aanvragen voor een systeem waren, maar minder extreem dan in de andere regio’s.

In totaal werden er 492 kinderen geholpen om de lessen thuis te kunnen volgen. Financieel was dit door de stichting goed op te vangen, omdat er veel activiteiten niet doorgingen. Vanuit de ruimte die daaruit ontstond, kon Leergeld elk kind dat in aanmerking kwam helpen.  

In het tweede gedeelte van 2020 werd de stichting veel benaderd en kwamen er wekelijks 300 aanvragen per week binnen. Uiteindelijk kwamen er in 2020 9.004 aanvragen bij de stichting binnen en kon Leergeld haar bijdrage leveren aan “meedoen” voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Leergeld biedt kinderen hulp bij de kosten van sportieve en/of culturele activiteiten en er wordt steun geboden bij de kosten in het onderwijs. Daarnaast biedt Leergeld ook kinderen de financiële mogelijkheid om via de stichting een zwemdiploma te behalen. Het is dus mogelijk om voor één kind meerdere aanvragen te doen, totaal werden er voor 1.991 kinderen 8.536 aanvragen goedgekeurd.

Leergeld hoopt ook in 2021 te kunnen bijdragen in gezinnen waar dit hard nodig is. De verwachting is dat het aantal kinderen niet zal afnemen en dat er meer hulp nodig is voor kinderen van ondernemers die getroffen zijn door het Coronavirus. Ook voor 2021 geldt het motto: “Alle kinderen mogen meedoen!”