Leergeld ondersteunt kinderen van ondernemers

Created with Sketch.

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden – Dat veel ondernemers worden getroffen door de pandemie is een feit. Nederland is in een diepe recessie geraakt en dit vraagt veel van het bedrijfsleven, ondernemers en werknemers. Stichting Leergeld is er om kinderen van 0-18 jaar mee te laten doen en wil er nu ook speciaal voor getroffen ondernemers zijn. Aanmelden kan via de website van Leergeld AV.

Ondernemers moeten zich aanpassen aan de nieuwe economische omstandigheden, want de verwachting is dat de economie verder zal krimpen en de werkloosheid zal toenemen.
Dit vraagt van ondernemers, waarvan er velen hun omzet zagen krimpen, doorzettingsvermogen en creativiteit. Gelukkig heeft de overheid sinds de uitbraak van het Coronavirus diverse steunpakketten samengesteld om het bedrijfsleven overeind te houden. Ondanks deze regelingen is het toch moeilijk voor veel ondernemers om het hoofd boven water te houden. Dit houdt in dat er maandelijks keuzes gemaakt worden. Leergeld coördinator Bob van de Burgt vreest dat kinderen uiteindelijk de dupe worden van deze keuzes. Daarom is hij blij dat de stichting, in samenwerking met de sociale dienst Avres, steun kan bieden aan ouders waarvan de onderneming zwaar is getroffen.

Als geen ander kan Van de Burgt meepraten omdat zijn vrouw ook ondernemer is. Vanuit de ervaring die de coördinator heeft, ziet hij hoe kwetsbaar je als ondernemer bent, wanneer de opdracht luidt om je deuren te sluiten. Hij hoopt, met de steun vanuit Leergeld, de kinderen uit die gezinnen te kunnen helpen. Op dit moment hebben zich al verschillende ondernemers met kinderen gemeld bij Leergeld, maar Van de Burgt is er van overtuigd dat er meer ondernemers zijn die van deze steun gebruik kunnen maken. Er zal ongetwijfeld schroom meespelen om de stap te zetten, maar ook de onbekendheid van de mogelijkheden zorgt ervoor dat er veel ondernemers zich niet zullen melden. Op de website van Leergeld kunnen deze ondernemers informatie inwinnen en zich aanmelden voor ondersteuning vanuit de stichting. Leergeld roept ondernemers op contact op te nemen bij de stichting als de kosten voor de kinderen in het gedrang komen.

Leergeld is een stichting die vanuit subsidies en giften jaarlijks zo’n 2.000 kinderen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden steunt. Met de steun aan de ondernemers in moeilijke tijden, hoopt Leergeld op steun van ondernemers als er betere tijden komen. Dat is overigens geen voorwaarde om steun te ontvangen, stelt Van de Burgt. “Wij kunnen deze ouders om niet een mooi pakket aanbieden en dit hoeft niet terugbetaald te worden!”