Leveranciers

Created with Sketch.

LEVEREN AAN LEERGELD

Leergeld biedt de kinderen de mogelijkheid om mee te kunnen doen in de samenleving door de activiteiten te vergoeden of de materiële zaken die hiervoor nodig zijn. Je kunt hierbij denken aan een fiets om naar een vereniging of naar school te gaan, sportkleding voor het beoefenen van een sport. Maar ook een tablet of laptop kunnen nodig zijn om online lessen te volgen of om er thuis huiswerk behoren tot de mogelijkheden die Leergeld de aanvragers biedt. Leergeld is hierin afhankelijk van leveranciers die medewerking willen verlenen om de spullen in natura aan te kunnen leveren, zodat ouders de kosten zelf niet hoeven voor te schieten en de factuur rechtstreeks naar Leergeld kan. 
Voor de leverancier is het altijd belangrijk om te weten wanneer zij spullen mogen uitleveren, in sommige gevallen is dat wanneer de middelen door Leergeld zijn betaald, vaak is dit op rekening aan de hand van een brief of cheque. Wanneer een aanvrager iets nodig heeft is het van groot belang dat zij eerst de aanvraag bij Leergeld doen en wachten op een schriftelijke toekenning, die als mogelijk bewijs geldt bij de leverancier.

LEVERANCIER WORDEN

Leergeld sluit op voorhand geen leveranciers uit en hecht waarde om ook de lokale economie te ondersteunen. Ondanks dat Leergeld de kosten voor aanvragers vergoed, is het de aanvrager die een keuze maakt waar iets wordt aangeschaft, wanneer de desbetreffende leverancier kan meewerken. Wanneer u goederen of diensten aanbiedt die betrekking hebben op ons werk, kunt u zich als leverancier aanmelden. Wij kunnen u doen toevoegen aan onze lijst. 

Aanmelden als Leverancier