Meer en minder kinderen geholpen in 2021 door Leergeld

Created with Sketch.

Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden – In het afgelopen jaar heeft stichting Leergeld ten opzichte van het voorgaande jaar weer meer kinderen kunnen helpen. Toch verdient deze groei uitleg omdat deze niet in de gehele regio zichtbaar was. Sterker nog: in enkele kernen was er een daling in de aantallen. Sinds 2020 zijn er in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden enkele gezinnen bijgekomen. De groei van het aantal geholpen kinderen is te verklaren doordat er steeds meer bekendheid is in de plaatsen waar Leergeld nog niet zo lang actief is. In 2021 zag Leergeld het aantal geholpen kinderen in de nieuwe plaatsen stijgen met 36%. In de plaatsen waar de stichting al langer actief is, is het anders. Daar zagen we zelfs in een derde van de plaatsen de aantallen licht afnemen. Volgens coördinator Bob van de Burgt heeft dit met een aantal factoren te maken, waarvan de meest voor de hand liggende past in een landelijke trend. Zo bleef het aantal bijstandsgerechtigden vrijwel onveranderd en meldde het UWV in 2021 dat de werkloosheid verder daalde. Deze effecten zijn dus volgens Van de Burgt waarneembaar in de cijfers. Ook werden de cijfers lichtelijk beïnvloed door verschuiving van (grote) gezinnen die verhuisden en activiteiten die vanwege de coronacrisis niet doorgingen. Dit alles bij elkaar zorgde ervoor dat de uitstroom groter was dan het aantal nieuwe kinderen dat door de stichting wordt geholpen. Toch kon Leergeld weer van grote betekenis zijn voor 2.051 kinderen in de regio Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden en werden er 9.072 activiteiten in behandeling genomen voor kinderen die in onze samenleving mee willen doen.