Meer over Leergeld

Created with Sketch.


Op dit moment leven in Nederland ruim 315.000 kinderen in armoede (Armoede in kaart, SCP, 2019). Dat is 1 op de 12 kinderen. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

“Meedoen” op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontwikkelen. Kinderen, die opgroeien in dit soort situaties, hebben vaker last van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid, behalen lagere onderwijsprestaties en hebben meer kans om later zelf opnieuw in een armoedesituatie terecht te komen, of in de criminaliteit.

Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van een land. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Met 108 Leergeld stichtingen proberen wij meedoen mogelijk te maken door dagelijks kinderen te ondersteunen op verschillende vlakken. Regionaal hebben wij een waardevolle samenwerking met Avres, wat voor Leergeld zorgt als de grootste inkomensbron om activiteiten voor kinderen te kunnen bekostigen. Jaarlijks kunnen wij hierdoor regionaal bijna 2.000 kinderen helpen met het bekostigen van hun activiteiten.

Ook lokale fondsen en donateurs dragen bij om kinderen datgene te bieden waardoor zij zich ten opzichte van leeftijdsgenoten volwaardig kunnen ontplooien. Op verschillende wijze proberen wij maatwerk te creëren, zodat geen enkel kind uitgesloten hoeft te worden. Geen enkel kind kiest voor de situatie waarin het opgroeit, maar het overkomt het. Vanuit die filosofie proberen wij voor elk kind het maximale te doen!