Onderwijs

Created with Sketch.

OPENSTAANDE SCHOOLKOSTEN

Een school wordt regelmatig geconfronteerd, met openstaande kosten van de ouderbijdrage, schoolreis of excursies. In een aantal gevallen heeft dat met nalatigheid van ouders te maken, waarbij het even ontschoten is om aan de betaling te denken. Een andere oorzaak van het niet betalen van de kosten kan te maken hebben met het feit, dat de middelen simpelweg niet voor handen zijn. Ouders met een minimuminkomen kunnen vaak niet in één keer het bedrag missen van het wekelijkse budget waar ze ook nog de boodschappen van moeten doen. Vanwege het beperkte budget dat ze hebben is het moeilijk reserveringen aan te leggen.
Uiteraard zijn er ouders die zelf andere prioriteiten stellen en het essentiële belang van het kind mee te laten doen op school over het hoofd zien. Als gevolg hiervan loopt het kind groot risico uitgesloten te worden van deelname aan activiteiten en/of zelfs lessen. Dit is erg schadelijk voor het kind, dat uiteindelijk weinig invloed heeft op de keuze van ouders, maar wel de gevolgen daarvan ondervindt.
Om kansen op school en in de toekomst te vergroten is het noodzaak dat kinderen mee kunnen doen op school en in de samenleving. Het inkomen van ouders mag geen belemmering zijn.

WAT KUN JE ALS SCHOOL DOEN?

Bij veel ouders bestaat er een hoop schroom om naar de schoolleiding of administratie te stappen. Ze treden niet graag naar buiten om openheid van hun situatie te geven. Ze hebben geen idee hoe ze uiteindelijk de kosten betaald moeten zien te krijgen. En waar ze eventueel terecht kunnen omdat de middelen er niet zijn.
Leergeld adviseert u om bij de info over kosten voor een activiteit, bijkomstige benodigdheden en ouderbijdrage te vermelden dat er een beroep op Stichting Leergeld gedaan kan worden als ouders niet in staat zijn de kosten te betalen. Een verwijzing naar de website en telefoonnummer van de stichting komt dan goed van pas.

Factuur voor een kind insturen