Welke kinderen komen in aanmerking?

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Waarvan ouders woonachtig zijn in de regio waar Leergeld werkt en waarvan de kinderen ten laste komend zijn.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.

Soms moet Leergeld noodgedwongen afwijken van de aantoonbare grens van 120% van het besteedbare inkomen vanwege een (tijdelijk) gebrek aan voldoende financiële middelen. Als ouders bijvoorbeeld aflossingsverplichtingen hebben op achterstanden.