Recreatie en cultuur

Created with Sketch.

CONTRIBUTIE OF LESGELD

Bij een sportclub, muziekles of tekencursus vind je kinderen die heel goed meedoen maar voor wie de contributie of het lesgeld niet betaald is. Soms komen zij daardoor opeens niet meer opdagen. Ouders met een minimuminkomen kunnen niet altijd de maandelijkse contributie of lesgelden betalen.
Er zijn ouders die zelfandere prioriteiten stellen en het essentiële belang van het kind mee te laten doen aan een recreatieve activiteit over het hoofd zien. Als gevolg hiervan loopt het kind een groot risico uitgesloten te worden van deelname aan activiteiten en/of lessen. Dit is erg schadelijk voor een kind, dat uiteindelijk weinig invloed heeft op de keuze van ouders, maar wel de gevolgen daarvan ondervindt.
Om kansen voor een kind in de toekomst te vergroten is het noodzaak dat kinderen mee kunnen doen in de samenleving. Het inkomen van ouders mag geen belemmering zijn.

WAT KUN JE ALS ORGANISATIE DOEN?

Bij veel ouders bestaat er een hoop schroom om naar de penningmeester af te stappen. Ze treden niet graag naar buiten om openheid van hun situatie te geven, maar ze hebben geen idee hoe ze uiteindelijk de kosten betaald moeten zien krijgen. En waar ze eventueel terecht kunnen als de middelen er niet zijn.
Leergeld adviseert u om op de plaats waar u bekend maakt dat er kosten zijn voor een activiteit en de daarbij behorende benodigdheden. Om ook op die plek bekend te maken dat als zij niet instaat zijn de kosten te betalen dat zij een beroep op Leergeld kunnen doen, met een verwijzingen naar onze website en/of telefoonnummer van de stichting.

Factuur insturen