Relaties

Created with Sketch.
RECREATIE EN CULTUUR

Meedoen aan buitenschoolse activiteiten is enorm belangrijk voor een kind. Zo leert het zich te ontwikkelen in een sociale omgeving die anders is dan thuis en het kind ontwikkelt vaardigheden die het op latere leeftijd goed kan gebruiken. Het kind krijgt het gevoel dat het ergens bij hoort en dat het deel uitmaakt van onze samenleving

De rol van een vereniging of instelling
ONDERWIJS

Voor elk kind is goed onderwijs een essentieel onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling en positionering in de samenleving. Leergeld wil kinderen in gezinnen met een laag inkomen gelijke kansen bieden door ondersteuning te bieden waar zij vanwege gebrek aan financiële middelen anders geen aansluiting vinden of belemmerd worden in hun ontwikkeling.

De rol van school
LEVERANCIERS

Om meedoen voor een kind mogelijk te maken zijn goede voorzieningen noodzaak. Zonder spullen wordt het beoefenen van een sport of het bespelen van een instrument lastig. Ook een vervoermiddel om naar school te gaan of een deugdelijk systeem om je schoolwerk uit te kunnen voeren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

De rol van een leverancier
SOCIAAL DOMEIN

Een laag inkomen hoeft niet de enige oorzaak te zijn waardoor een kind of gezin moeite heeft om aan te sluiten in de samenleving. Maatschappelijk gezien kan een kind op meerdere fronten vastlopen. Essentieel hierin is dat partijen die zorg bieden aan een kind of gezin goed samenwerken , zodat het kind goede toekomstmogelijkheden krijgt.

Het sociaal domein