Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage

Created with Sketch.

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage die scholen van ouders vragen. De meeste Nederlandse scholen ontvangen subsidie van de rijksoverheid om onderwijs te organiseren. Deze bekostiging is nodig, doordat scholen verschillende kosten maken. Van het beheer van het schoolgebouw tot het onderwijspersoneel. Van werk- en leerboeken tot licenties van lesmaterialen. Veel kosten worden betaald uit deze subsidie. Het onderwijs in Nederland is wat dat betreft gratis. Het onderwijsprogramma is er voor iedereen en is in principe voor alle leerlingen verplicht. Toch vragen scholen aan ouders jaarlijkse een bijdrage, hoe zit dat?

Bijdrage van ouders, noodzakelijk voor extra activiteiten

Scholen vragen meestal aan ouders een financiële bijdrage om de extra activiteiten te bekostigen. Het vragen van een bijdrage voor extra uitjes en activiteiten is toegestaan. Dit zijn schoolactiviteiten die scholen wel belangrijk vinden voor de ontwikkeling of het plezier van de kinderen, maar waarvoor de school geen subsidie ontvangt. Op de meeste scholen betaalt het overgrote deel van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Dit staat duidelijk vermeld in de schoolgids en het schoolplan. Dit is wettelijk verplicht. Sommige scholen vragen één bedrag per jaar. Andere scholen vragen juist per activiteit een bijdrage aan de ouders. Scholen mogen altijd een bijdrage aan ouders vragen, zolang de school duidelijk is over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage. Ouders die de bijdrage (principieel) niet willen betalen, hoeven nooit een reden op te geven of inzicht te geven in hun financiële situatie.

Niet betalen, nooit gevolgen

Alle leerlingen mogen meedoen aan extra activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de ouderbijdrage niet betalen. Een school mag een leerling ook niet weigeren, schorsen, verwijderen als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt. Dit geldt ook voor langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig onderwijs.

Niet betalen, soms gevolgen voor iedereen

Het is aan de scholen om binnen het subsidiebudget een gevarieerd programma aan te bieden. Dit geldt ook voor extra activiteiten waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd mag worden. Scholen bepalen zelf hoe de activiteiten worden ingericht. Als de school geen budget heeft voor extra activiteiten, dan kan dat betekenen dat de extra activiteit hierdoor anders moeten worden ingevuld of in het uiterste geval niet doorgaat. Om deze reden heeft het bestuur van Leergeld Alblasserwaard Vijfheerenlanden besloten, dat de stichting niet principieel tegen, is wanneer ouders besluiten de aanvraag voor deze bijdrage bij Leergeld aanvragen. Alleen op verzoeken van ouders zal Leergeld zo’n aanvraag in behandeling nemen.

Meer lezen over de nieuwe wet? Lees hier